Politică de confidențialitate

Cine suntem?

FIBROTERMICA TECHNOLOGY S.R.L. este o companie privata romaneasca (numită în continuare FIBROTERMICA), înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J10/479/2019, CUI RO40785786.

FIBROTERMICA este denumirea comercială a FIBROTERMICA TECHNOLOGY S.R.L.

fibrotermica.ro este site-ul deținut și administrat de FIBROTERMICA TECHNOLOGY S.R.L.

FIBROTERMICA TECHNOLOGY S.R.L. își rezervă dreptul de a opera modificări în conținutul site-ului, inclusiv texte, imagini, produse, servicii, de a actualiza sau modifica Termenii și condițiile de utilizare și Politica de Confidențialitate a fibrotermica.ro, fără a face vreo notificare prealabilă.

Completarea și trimiterea de către client a oricărui formular pe site-ul fibrotermica.ro este echivalentă cu citirea și acceptarea de către acesta a tuturor termenilor din textul de mai jos.

Toate relațiile între fibrotermica.ro și client sunt reglementate de Termenii și Condițiile și Politica de Confidențialitate în vigoare a site-ului fibrotermica.ro.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

FIBROTERMICA TECHNOLOGY colectează informații, inclusiv date cu caracter personal, atunci când clientul se înregistrează pe site-ul fibrotermica.ro , utilizează instrumentele și aplicațiile fibrotermica.ro, completează oricare din formularele fibrotermica.ro, face o achiziție prin intermediul site-ului fibrotermica.ro și/sau atunci când se deconectează.

Informațiile (inclusiv datele cu caracter personal) colectate și procesate includ: numele și prenumele, nr. de telefon telefon fix / mobil, e-mail, date de geolocalizare/date de trafic, profilul tău de pe rețelele de socializare, informații de la computer-ul și browser-ul tău, inclusiv adresa IP, software-ul și atributele hardware, precum și pagina solicitată.

Care este temeiul legal pentru prelucrarea acestor date?

Datele pe care ni le oferi voluntar (nume, prenume, telefon, adresă de email) – temeiul legal este acela de a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Folosim datele pentru a-ți emite factura fiscală, dacă este cazul.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

De asemenea, folosim datele cu caracter personal pentru angajații noștri, în vederea derulării Contractului de Muncă.

 

În ce scop utilizăm datele cu caracter personal?

Oricare dintre informațiile pe care le colectăm prin intermediul fibrotermica.ro pot fi folosite pentru:

 • Personalizarea experienței clientului și pentru a răspunde nevoilor individuale ale acestuia
 • Furnizarea conținutului publicitar personalizat
 • Îmbunătățirea site-ului fibrotermica.ro
 • Îmbunătățirea serviciilor de asistență a clienților
 • Contactarea clienților prin e-mail
 • Contactarea clienților prin telefon / SMS
 • Contactarea clienților prin aplicații de chat
 • Contactarea clienților prin rețele de socializare
 • Promoții, sondaje, evenimente speciale
 • Colectarea, păstrarea și procesarea datelor statistice de pe site-ul fibrotermica.ro, inclusiv a vizitelor, vizitatorilor, accesărilor, paginilor, solicitărilor, etc
 • Reclama, marketing, publicitate
 • Servicii de comunicații electronice,
 • Informarea clienților privind starea comenzilor și a altor solicitări făcute pe site-ul fibrotermica.ro.

Prin introducerea datelor în formularele de pe site-ul fibrotermica.ro, clientul declară că acceptă expres si cert ca aceste date personale să fie colectate și procesate de către FIBROTERMICA, persoanele afiliate și partenerii contractuali ai acestora, fără limite teritoriale și de timp, și să poată fi transferate de către FIBROTERMICA TECHNOLOGY acestora sau altor terți din tară și / sau din afara țării, pentru derularea de catre FIBROTERMICA, afiliații și partenerii contractuali ai acestora a activităților comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, promoționale (ale FIBROTERMICA TECHNOLOGY și/sau partenerilor săi contractuali), de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață și statistică, de monitorizare a serviciilor solicitate și comportamentul consumatorului, dar fără a se limita la acestea.

Completarea de catre clienți a formularelor fibrotermica.ro este echivalentă cu acceptul neechivoc al clienților ca datele introduse în formulare să fie incluse în bazele de date ale fibrotermica.ro și ca acestea să fie stocate și prelucrate de către fibrotermica.ro, afiliații, partenerii și colaboratorii acestora în scopul desfășurării activităților descrise mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată, servicii bancare.

Refuzul clientului de furnizare a datelor solicitate a fi introduse în formularele fibrotermica.ro face imposibilă prestarea serviciilor FIBROTERMICA.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, inclusiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială, corectarea și suplinirea datelor cu caracter personal, sau oricare alt drept prevăzut de legislația în vigoare prin înaintarea către FIBROTERMICA TECHNOLOGY S.R.L. a unei cereri scrise (datate și semnate), la adresa indicată în datele de Contact.

fibrotermica.ro nu solicită clienților prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail/aplicații de chat/SMS, etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care clientul divulgă terților informațiile menționate, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale și nu poate ține răspunzător pe fibrotermica.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

Utilizarea datelor în scopuri comerciale și de marketing

Clientul va primi comunicări comerciale din partea FIBROTERMICA TECHNOLOGY doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres în acest sens.

FIBROTERMICA TECHNOLOGY poate transmite noutăți, oferte și promoții (newsletter-e), fără nici un angajament din partea FIBROTERMICA, prin toate căile de comunicare cu clienții săi, furnizate de către aceștia, inclusiv:

 • telefon – apeluri și SMS-uri
 • email
 • rețele de socializare
 • aplicații mobile de chat

Toate noutățile, ofertele și promoțiile (newsletter-ele) sunt expediate direct de FIBROTERMICA TECHNOLOGY sau prin partenerii acestuia, care corespund cerințelor FIBROTERMICA TECHNOLOGY pentru securitatea datelor cu caracter personal.

Dezabonarea de la conținut comercial și de marketing (newsletter-e)

Clientul poate renunța oricînd la acordul cu privire la primirea de newsletter-e prin contactarea FIBROTERMICA TECHNOLOGY în acest sens, prin una din următoarele metode:

 • formularul de contact disponibil pe site-ul fibrotermica.ro
 • email, la adresa dezabonare@fibrotermica.ro
 • prin dezabonare direct din mesajele de marketing primite prin email de la FIBROTERMICA.

Pentru dezabonarea clientului de la newsletter-e prin formularul de contact și email este suficient transmiterea unui mesaj în formă liberă care să cuprindă solicitarea de dezabonare a clientului (de exemplu ”Vreau să fiu dezabonat de la newsletter-e” sau ”Nu vreau oferte”). Dezabonarea clientului nu atrage după sine renunțarea la celelalte acorduri date pe site-ul fibrotermica.ro.

Perioada de retenție a datelor

Stocăm datele cu caracter personal pe perioada care nu va depasi 5 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi. Excepție fac cazurile în care legea ne impune să stocăm datele cu caracter personal pe o perioadă mai îndelungată, ca exemplu

 • în cazul în care ți-am emis o factură, datele tale vor fi stocate timp de 10 ani, conform legii.
 • în cazul în care ești un angajat al companiei, datele tale vor fi păstrate pe o perioadă de 75 ani, conform Codului Muncii.

Cu cine partajăm datele cu caracter personal?

Nu vom dezvălui informațiile tale către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul tău.

Totuşi, este posibil să dezvăluim informaţiile tale către terții care au relații cu FIBROTERMICA TECHNOLOGY S.R.L., inclusiv colaboratori ai FIBROTERMICA TECHNOLOGY S.R.L., împuterniciți, avocați, consultanți, contabili, auditori, parteneri contractuali actuali și viitori, reprezentanți legali ai FIBROTERMICA TECHNOLOGY S.R.L., companii care vor prelua activitatea FIBROTERMICA TECHNOLOGY S.R.L., autorități publice centrale sau locale, furnizori de servicii și bunuri, instituții bancare, societăți de asigurare și reasigurare, angajatori precum și companii din același grup cu FIBROTERMICA TECHNOLOGY S.R.L. sau alte sisteme de evidență, sa prelucreze informațiile personale si financiare înregistrate pe numele meu în orice baze de date publice sau private sau în bazele de date ale oricăror organisme abilitate.

Ce drepturi ai ca persoană vizată?

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:

 • dreptul la informare și acces;
 • dreptul de intervenție asupra datelor;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de opoziție la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro)

Contact

Dacă ai nevoie de orice informații legate de site-ul, produsele sau serviciile FIBROTERMICA TECHNOLOGY ne poți contacta la adresa office@fibrotermica.ro

Dacă:

 • vrei să afli mai multe detalii despre informațiile din această pagină
 • vrei să nu mai folosim informațiile pe care le avem despre tine
 • vrei să iți exerciți oricare din drepturile enumerate mai sus
 • sau dacă ai o plângere la adresa noastră

Te rugăm să ne scrii la adresa de email office@fibrotermica.ro sau la numerele de telefon +4 0742.037.037 (tarif normal).